W dniu 16 października 2017 r. w Auli A3 im. prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów programu anglojęzycznego przyjętych na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

W uroczystości wzięły udział władze Uczelni i Wydziału w osobach prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik – Prorektora ds. Studiów i Studentów, prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy – Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Prodziekanów dr hab. n. med. Marka Walugi i prof. dr hab. n. med. Andrzeja Witka.

Wykład inauguracyjny pt. Metabolic syndrome and hepatocellular carcinoma – a burning issue of contemporary hepatology” wygłosił dr hab. n. med. Michał Kukla z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.

Nowo przyjęci studenci zostali powitani w środowisku akademickim przez przedstawiciela Wydziałowego Samorządu Studenckiego, przewodniczącą IFMSA-Poland oddział Śląsk oraz przedstawiciela studentów programu anglojęzycznego.

W 2017 roku w ramach naboru zimowego i letniego studia w języku angielskim na kierunku lekarskim w Wydziale Lekarskim w Katowicach rozpoczęło 107 osób z 16 krajów świata.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]