Logo KRAUM

11 października 2017 r. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podjęła uchwałę w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego.

W uzasadnieniu Rektorzy uczelni medycznych podkreślili, że „Żądania PR OZZL stanowią odzwierciedlenie stanowiska Konferencji dotyczącego konieczności wzrostu środków na kształcenie lekarzy, będących nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia. Kształcenie przed  i podyplomowe kadr medycznych wymaga dofinansowania bowiem pamiętać należy, że przyszłych lekarzy uczą także lekarze, którzy oprócz świadczenia usług zdrowotnych prowadzą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Konieczność udzielania świadczeń przez lekarzy w kilku podmiotach leczniczych, przekraczanie dobowej liczby godzin pracy to sytuacja, która jest wynikiem wieloletniego niedofinansowania systemu ochrony zdrowia i kształcenia. Konsekwencją jest emigracja zarobkowa personelu lekarskiego i powstające niedobory kadrowe. Kwestia wynagrodzeń jest tylko jednym z wielu czynników wymagających zmian”.

Uchwałę KRAUM, podczas Zgromadzenia Plenarnego 13 października 2017 r. poparła także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na stronie KRAUM https://kraum.org.pl/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]