dr hab. n. med. Joanna Folwarczna

Postanowieniem z dnia 15 września br., Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych dr hab. n. farm. Joannie Folwarcznej, kierownikowi Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor skierowała na poznanie czynników wpływających na rozwój osteoporozy. Wśród prowadzonych badań po habilitacji można wyróżnić dwie główne grupy: badania działania substancji pochodzenia roślinnego oraz badania leków modyfikujących przekaźnictwo w układach regulujących procesy metaboliczne w tkance kostnej.

Kierowała grantem krajowym – projekt badawczy własny pt. „Badania wpływu leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny na rozwój doświadczalnej osteoporozy wywołanej niedoborem estrogenów u szczurów”.

Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych prof. Joanna Folwarczna zalicza współautorstwo 14 rozdziałów podręcznika „Kompendium farmakologii” pod red. prof. W. Jańca (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cztery wydania).

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]