Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

6 października 2017 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 połączona z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej, założycielce Polskiej Akcji Humanitarnej.

Na uroczystość przybyli m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski; śląscy parlamentarzyści: Pani Poseł Barbara Dziuk, oraz Poseł Jerzy Polaczek; Wiceprezydenci miast: Bytomia – Robert Dederko,  Katowic – Bogumił Sobula, Zabrza – Katarzyna Dzióba; przedstawiciele władz uczelni śląskich:  JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof.  Andrzej Kowalczyk, JM  Rektor Politechniki Śląskiej prof.  Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. nauki i kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof.  Barbara Kos, Prorektor ds. dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – prof.  Rajmund  Tomik, Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – prof.  Jacek Glenc, Prorektor ds. współpracy z Zagranicą Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego – prof. Tadeusz Burzyński; Doktor Honoris Causa SUM prof. Mieczysław Chorąży; Profesorowie Honorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. Władysław Pierzchała i prof. Waldemar Janiec; Prezes katowickiego oddziału  Polskiej Akademii Nauk prof. Józef Dubiński; Wicedyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli – Mariusz Marquardt; Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof.  Jan Malicki; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak; Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Janik; Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach –Janusz Dramski; dr Zygfryd Wawrzynek, reprezentujący Śląską Izbę Lekarską; Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Dyrektora Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – dr  Bożena Drybańska; Kapitan Piotr Ziobro z Wojskowej Komendy Uzupełnień; Duszpasterz Akademicki – ks. Damian  Copek; Redaktor Naczelny  Rynku Zdrowia Wojciech Kuta; Prezes Polska Press Oddział Śląsk Zenon Nowak; Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Jolanta Towarek; Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej  Szkoły Policji w Katowicach Jacek  Słobosz, pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz rodzina i przyjaciele Prezes PAH Janiny Ochojskiej, Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej,  dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni  oraz innych  instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy  Liceów Ogólnokształcących oraz studenci i pracownicy Uczelni.

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor SUM stwierdził, że tegoroczna  uroczystość ma charakter szczególny, ze względu na osobę Pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej, która całym swoim życiem pokazuje, że każdy ma siłę sprawczą zmieniania świata na lepsze. Podkreślił także, że niesienie ulgi w cierpieniu każdemu choremu jest podstawą działania i to nie tylko w miejscu wykonywanej pracy, lecz także w każdej sytuacji życiowej. „W tym właśnie szczególnie przejawia się humanizm zawodu pracownika ochrony zdrowia, który postrzegamy jako powołanie, misję i służbę zarazem. W dobie powszechnej cyfryzacji musimy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie tych postaw w procesie dydaktycznym. Nie można dopuścić aby stały się one tylko pustymi frazesami” – zaapelował JM Rektor  - „Mamy już takich wychowanków, którzy w ramach własnych środków i wolnego czasu jeżdżą leczyć mieszkańców w Indiach, Tanzanii, czy Paragwaju. Pracowników, którzy angażują się  w przedsięwzięcia charytatywne i mają w tym zakresie liczne osiągnięcia. W wydarzeniach tych aktywny udział biorą studenci. Pokazują, że bezinteresowne dawanie, poświęcanie swojego czasu na rzecz innych ma głęboki sens. Pozwala to także na integrację środowiska, na pracę nad tym, aby  i pracownicy i studenci myśleli nieco bardziej w kategoriach „my”, a nie „oni”.

Następnie głos zabrali:  Wicemarszałek Sejmu – Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski.

Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpił prof. Lech Poloński.

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA

Minister Zdrowia przyznał nagrody pracownikom naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Za  osiągnięcia organizacyjne znacząco wpływające na rozwój kadr w dziedzinie nauk medycznych, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Sekcji Medycznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Minister Zdrowia przyznał Nagrodę II Stopnia prof. Michałowi Tenderze.

Na wniosek Rektora została również przyznana Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia dla dr hab.  Moniki Rudzińskiej-Bar, za współredakcję i współautorstwo podręcznika „Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej”, jako materiału wspierającego jakość kształcenia lekarzy neurologów.

CEREMONIA NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PANI JANINIE OCHOJSKIEJ-OKOŃSKIEJ

Zgodnie z Uchwałą nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadał Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej, tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Doktora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej  wystąpili:

- profesor Ewa Małecka-Tendera;

- profesor Katarzyna Mizia-Stec;

- profesor  Damian Kusz;

- profesor  Michał Tendera;

- profesor  Andrzej Więcek;

- profesor  Wojciech Wojakowski.

Recenzentami w postępowaniu byli:

- profesor Janina Stępińska – Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

- profesor Bogusław Śliwerski - Kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego;

- profesor Eugeniusz Józef Kucharz - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM w Katowicach.

W imieniu wnioskodawców laudację wygłosił prof. Michał Tendera - promotor postępowania, który przedstawił życiorys i osiągnięcia laureatki: „Polska Akcja Humanitarna, budując studnie zapewnia ludziom wodę, bez której życie jest niemożliwe. Dostarcza też żywność, stwarzając jednocześnie mechanizmy, umożliwiające jej produkcję na miejscu.  Wreszcie, stwarza godne warunki sanitarne, a także dostarcza w różne rejony świata leki i sprzęt medyczny. W pełni doceniając zasługi wszystkich tu obecnych pozwalam sobie postawić tezę, że nikt z nas nie uratował zdrowia i życia tylu ludzi, co Pani Janina Ochojska” – podkreślił Profesor -  „Zasługi Pani Janiny Ochojskiej dla środowiska medycznego w ogóle, a dla realizacji celów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w szczególności, są niewątpliwe. Dotychczas  uczelnie medyczne  wyróżniały doktoratami honorowymi wyłącznie osoby zasłużone dla nauki czy praktyki klinicznej.  Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Pani Janinie Ochojskiej  oznacza zmianę paradygmatu i istotne wzbogacenie grona laureatów. Jestem głęboko przekonany, że przyznanie Jej tej godności stanowi nie tylko wyróżnienie dla Niej, lecz także Jej obecność w gronie Doktorów Honorowych Uczelni  jest wyróżnieniem dla naszego środowiska.” – dodał.

Następnie Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda odczytał treść dyplomu, a JM Rektor SUM dokonał aktu nadania tytułu Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zakończył wykład inauguracyjny Prezes PAH pt. „Wyzwania Pomocy Humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie”.

Zapis relacji wideo


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.