Spotkanie

21 września 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli śląskich uczelni z delegacją Regionu Autonomicznego Ningxia Hui (Chiny) które stało się okazją do zaprezentowania potencjału śląskich uczelni i nawiązania nowych form współpracy.

Ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała oraz mgr inż. Barbara Jarzębska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii SUM, którzy zaprezentowali ofertę naukowo-dydaktyczną SUM.

Delegację chińską reprezentowali: Yao Aixing – Wicegubernator Regionu Autonomicznego Ningxia Huim,  Cui Xiaohua – zastępca Sekretarza Generalnego Rządu Ludowego Regionu Autonomicznego Ningxia Hui, Xie Xiaoguang – zastępca Dyrektora Generalnego Biura Spraw Zewnętrznych Ludowego Regionu Autonomicznego,  Li Xiaoyan – Prorektor Politechniki Ningxia oraz Chai Hongyun – Prezes Polsko-Chińskiego Towarzystwa Gospodarczo-Kulturalnego.

Wśród gości z Chin był również Pan Sun Tao – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Ningxia, uczelni, zlokalizowanej w Yinchuan – stolicy regionu. Uniwersytet podobnie jak SUM kształci blisko 10 000 studentów na pięciu kierunkach takich jak Medycyna Kliniczna, Tradycyjna Medycyna Chińska, Medycyna Prewencyjna, Farmacja, oraz Pielęgniarstwo. Z uwagi na duże podobieństwo pomiędzy Uniwersytetem Chińskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, według Pana Prof. Edwarda Wylęgały istnieje duża szansa na nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy jednostkami, co potwierdziła rozmowa przeprowadzona podczas spotkania.

Uniwersytet Śląski reprezentowali: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz – Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Adam Wojtaszek – Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego, dr Agnieszka Tambor – koordynator ds. Klasy Konfucjańskiej, mgr Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, mgr Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, mgr Giga Gogosashvili z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:  dr inż. Grzegorz Kłapyta – kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej, a także Karina Iwan i Dominika Zielińska z Wydziału Gospodarki Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, który był organizatorem wydarzenia.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]