Logo ESPE

W trakcie 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology w Waszyngtonie został ogłoszony wynik konkursu Large Grant ESPE Research Unit. Ten prestiżowy grant został przyznany na badanie, którego liderem jest dr hab. n med. Aneta Gawlik z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Temat badania to "PERSONALIZED APPROACH TO NON-SYNDROMIC CHILDHOOD OBESITY USING MULTI-OMICS DISEASE SIGNATURE". W jego realizacji będą brały udział poza stroną polską również badacze z renomowanych ośrodków uniwersyteckich z Niemiec, Włoch, Turcji i Izraela. Okres jego trwania/finansowania przypada na dwa lata 2018-2019.

Celem planowanego badania jest próba ustalenia indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego (w rozumieniu modyfikacji stylu życia) w odniesieniu do dzieci i młodzieży z otyłością dzięki wykorzystaniu „multi-omics disease siganture” (jednoczasowe badanie/analiza steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu, fenotypu biochemicznego i klinicznego z zastosowaniem do opracowania danych modelu bioinformatycznego „deep learning”). Do badania planuje się włączyć grupę młodocianych pacjentów z otyłością pozostających pod opieką Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. Pacjenci będą podlegać standardowym procedurom obowiązującym w przypadku pacjentów z nadmierną masą ciała, a ponadto będą zapraszani (po uzyskaniu świadomej zgody) do wykonania  ponadstandardowych procedur: oznaczenia profilu steroidowego i oznaczenia kwasów żółciowych w moczu (oznaczenia metabolomu w Justus Liebig University, Niemcy), oceny mikroflory jelitowej w próbce kału (mikrobiom-badania nieinwazyjne, Polska), pobrania dodatkowej próbki krwi na badania genetyczne (badania genomu w Technion Israel Institute, Hajfa, Izrael) oraz na adipokiny (ponadstandardowe badanie w celu określenia fenotypu biochemicznego). Poza katowickim ośrodkiem rekrutację i realizację takiego samego protokołu wykonywać będą ośrodki we Włoszech oraz Turcji.

Celem projektu jest ustalenie zasad medycyny spersonalizowanej w odniesieniu do otyłości wieku dziecięcego przy wykorzystaniu metod wieloprofilowego/wielopłaszczyznowego scharakteryzowania pacjenta (wykorzystując bioinformatyczne algorytmy „deep learning”) poprzez określenie jego steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu („mutli-omics”) w połączeniu ze szczegółowym opisem fenotypu klinicznego i biochemicznego.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]