Logo

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, której projekt dostępny jest na stronie:

http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/projekt-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html

Obecnie trwa  etap konsultacji społecznych oraz dyskusji międzyresortowych. W dalszym ciągu wszyscy zainteresowani mogą wypowiadać się w ramach konsultacji społecznych, a także przesyłać swoje uwagi do reformy.

Drugim, bardzo ważnym aktem prawnym jest projekt ustawy –  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa ta powstała w związku z  wprowadzanymi regulacjami w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz potrzebą uregulowania w odrębnym akcie prawnym kwestii mających na celu skuteczne i sprawne wejście  w życie przepisów dotyczących  systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera przepisy ogólne, zmieniające, uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Z powyższym  dokumentem można zapoznać się na stronie :

http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/projekt-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]