Jolanta  Wadowska-Król

Pani Jolanta Wadowska Król, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Katowic. Uroczystość odbyła się w trakcie specjalnej sesji Rady Miasta.

Pani Jolanta Wadowska-Król jako jedna z pierwszych odkryła objawy ołowicy  u pacjentów mieszkających w sąsiedztwie ówczesnej Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" i poprowadziła skuteczną akcję, w rezultacie której w latach 1974-1981 uratowano przed zachorowaniem i śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic-Szopienic.

Za swoją działalność została oficjalnie doceniona  w 2005 r.  przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który przyznał Jej Złoty Medal „Solidarności”, a w 2013 r. wyróżniona Śląską Nagrodą Obywatelską oraz  Zielonym Czekiem  w kategorii „profilaktyka zdrowotna dotycząca zagrożeń schorzeniami związanymi ze stanem środowiska” przyznanym  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2015 r. roku Pani Doktor otrzymała Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Władze SUM podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Katowic Jolancie Wadowskiej-Król, reprezentowała Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]