Prezenatacja

9 września 2017 r. w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącym się w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu, odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone diagnostyce i leczeniu różnych odmian pokrzywki/obrzęku naczynioruchowego. Warsztaty miały niezwykły wymiar praktyczny, pozwoliły na lepsze poznanie choroby, bezpośredni kontakt z chorym i zapoznanie się ze zmiennym  i indywidualnym przebiegiem różnych odmian pokrzywki oraz praktycznymi aspektami diagnostyki i leczenia.

Taka forma szkolenia dla lekarzy jest zdecydowanie potrzebna, gdyż najcięższe odmiany pokrzywki przebiegające z anafilaksją są bardzo późno rozpoznawane, w tym również przez specjalistów. Wynika to z różnych przyczyn m.in. relatywnie rzadkiego występowanie choroby, dynamicznego/zmiennego i indywidualnego jej przebiegu oraz współwystępowania u jednego chorego różnych odmian tej choroby.


W Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek, działającym w  Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM diagnozuje się i leczy chorych z całej Polski, ponadto Centrum współpracuje z wiodącym w świecie ośrodkiem w Berlinie Profesora Maurera, co pozwala na zdobycie dużego doświadczenia.

Serdecznie zapraszamy na drugie Śląskie Warsztaty URTICARIA&ANGIOEDEMA, które odbędą się 22.09. 2018 roku. Zapisy rozpoczną się 1 stycznia 2018 r.

Prezentacja 2

Temat wstępny: „Obrzęk naczynioruchowy oraz anafilaksja w przebiegu pokrzywki indukowanej i mastocytozy”.

Zespół Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek (www.pokrzywka.com.pl)

  •  prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając – Kierownik Zespołu
  • dr hab. n. med. Alicja Grzanka
  • dr n. med. Agnieszka Skrzypulec-Frankel
  • dr n. med. Agnieszka Sikora-Żydek
  • lek. Katarzyna Bieniek
  • mgr Małgorzata Lipka – pielęgniarka
  • mgr Joanna Szczęśniak – psycholog
  • inż. Daria Gańczarska – dietetyk kliniczny

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]