Plakat

Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne studia doktoranckie  w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW :  do dnia 12 września 2017 r., godz. 14.00

Wszelkie informacje na temat rekrutacji dostępne są stronie internetowej

http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/studia-doktoranckie/wydzial-lekarski-w-zabrzu


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]