PTBUN logo

Dr hab. n. med. Jarosław Barski, kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, został wybrany na Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego na kadencję 2017-2019.

 PTBUN powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]