28 sierpnia 2017 r. w Jaworznie odbyły się „Senioralia” zorganizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Dla seniorów przygotowano trzy strefy: strefę zdrowia, aktywności i relaksu.

 W akcji czynnie uczestniczyli pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy przeprowadzali badania profilaktyczne i warsztaty z samobadania piersi. Wykład „ABC zdrowia seniora” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.  Jednym z punktów Senioraliów było także  promowanie Koperty Życia oraz Paszportu Seniora opracowanego przez zespół pod przewodnictwem Pani Prorektor, w którym znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące profilaktyki zdrowia.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]