Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk od lat realizuje projekt pt.: „Mapa polskiej biotechnologii", polegający na prezentowaniu na forum Komitetu poszczególnych ośrodków biotechnologicznych w Polsce i zamieszczaniu tych informacji na stronie http://kbiotech.pan.pl/PL/instytucje-pokrewne. Do tej pory województwa śląskiego nie było jeszcze na "Mapie polskiej biotechnologii".

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu PAN w dniu 25.04.2017 r. odbyła się kolejna prezentacja z cyklu "Mapa polskiej biotechnologii", przedstawiająca osiągnięcia i potencjał instytucji zajmujących biotechnologią w województwie śląskim. Prezentację zorganizował i poprowadził Członek Komitetu Biotechnologii PAN - Prof. dr hab. Korneliusz Miksch z Politechniki Śląskiej, który zaprezentował swoją macierzystą uczelnię, gdzie wskazał różnorodne aktywności biotechnologiczne koncentrujące się w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej oraz na Wydziałach Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Chemicznym oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

 

Jako niezwykle ciekawa uznana została prezentacja biotechnologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim.

Działalność naukowo badawczą z zakresu biotechnologii medycznej zaprezentowały jednostki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu: Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, Zakład Biologii Komórki, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii.

Przedstawiona w ramach prezentacji aktywność badawcza z zakresu biotechnologii spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. Wysokie uznanie aktywności z zakresu biotechnologii uwieńczone zostało umieszczeniem po raz pierwszy wśród prestiżowych ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się biotechnologią w Polsce jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

W ramach posiedzenia Komitetu PAN, poza wymienionymi uczelniami, aktywność w obszarze biotechnologii, jako dziedziny nauki wskazana została także w innych placówkach Górnego Śląska, w tym w gliwickiej filii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN z Zabrza i Gliwic, z którymi to placówkami aktywnie współpracują jednostki SUM w Katowicach.

Prezentacja biotechnologii medycznej w SUM

Biotechnologia na Górnym Śląsku

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]