3 czerwca 2017 r. w Auli im. Prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczystość pożegnania 28 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.

 Był to już XIV uroczysty Pochówek Darczyńców. Jest on częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im. o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego - zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.

W uroczystości wzięli udział: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański-Prorektor ds. Nauki SUM, prof. dr hab. n. med. Jan Zejda – Dziekan Wydziału  Lekarskiego w Katowicach, dr hab. n. med. Jacek Durmała – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, krewni Darczyńców, studenci, lekarze i pracownicy naukowi.

Uroczystość otworzył prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor - kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM: „Zgromadziliśmy się aby uczcić i upamiętnić ostatnią wielką wolę Darczyńców. To oni podjęli bardzo ważną decyzję, decyzję przekazania swojego ciała po śmierci do celów poznawczych i dydaktycznych. Bez ich postawy proces nauczania anatomii człowieka byłby dla studentów ubogi i oderwany od rzeczywistości – wirtualny” – powiedział.

Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.

Program Świadomej Donacji Zwłok został opracowany i jest prowadzony przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwszy pochówek szczątków osób, które swoje ciała po śmierci postanowiły oddać nauce odbył się w 2004 r. Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech, w tym miejscu śmierć cieszy się, że pomaga życiu”.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]