3 czerwca 2017 r. słuchacze Uniwersytetu Pierwszego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odebrali dyplomy ukończenia kierunku "Ciało bez Tajemnic" z rąk Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisława Boryczki.

Absolwenci UPW wraz z rodzicami wysłuchali wykładu Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dr hab. n. med. Grażyny Markiewicz-Łoskot na temat profilaktyki omdleń wieku dziecięcego.

W promieniach słońca, z uśmiechami i okrzykami opuścili mury Uczelni podrzucając birety w górę.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]