DZIEŃ OTWARTY
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1 czerwca 2017 r. w Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM odbył się Dzień Otwarty, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych zainteresowani podjęciem studiów na kierunku lekarskim.

Dziekan prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda przywitał uczestników Dnia Otwartego na spotkaniu w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego. Uczniowie wysłuchali wykładów wygłoszonych przez nauczycieli akademickich WLK: prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Sieronia, dr. hab. n. med. Tomasza Urbanka, dr. hab. n. med. Tomasza Francuza oraz dr hab. n. med. Haliny Jędrzejowskiej-Szypułki. Głos zabrał również przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studenckiego.

Po oficjalnej części, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Dydaktyki  i Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowano stosowane w SUM nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów i innowacyjnych pracowni multimedialnych.

Uczniowie zapoznali się także z zapleczem laboratoryjnym jednostek Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie oraz wizytę w Dziekanacie i bibliotece wydziałowej. Organizatorem wydarzenia była dr hab. n. med. Alicja Ekiel.

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]