W sobotę 20.05.2017 roku na terenie Rosarium w Parku Śląskim odbyła się VI edycja Kongresu Obywatel Senior pod hasłem "Obywatel Senior na trawie". Program tegorocznego spotkania seniorów z całego województwa wzbogacili studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadząc zajęcia warsztatowe pod nadzorem dr n. o zdrowiu Izabeli Mężyk (Kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz mgr Marty Koziołek (wykładowca, Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ).

Studentki pierwszego roku studiów magisterskich (Aleksandra Gubała, Adrianna Gierlach) oraz drugiego roku studiów licencjackich (Magdalena Adamczyk, Klaudia Latacz) na kierunku położnictwo, przygotowały zajęcia warsztatowe dotyczące badań profilaktycznych kobiet z zakresu nauki samobadania piersi oraz zasad prawidłowego pobierania materiału do badania cytologicznego. Uczestnicy mieli także możliwość dokonania analizy składu ciała oraz uzyskania pomocy w zakresie interpretacji uzyskanych wyników, dzięki zaangażowaniu studentek położnictwa - Agaty Kubickiej oraz Ilony Pisarek (II rok, studia licencjackie). Studenci Wydziału Lekarskiego (Iwona Czech, Piotr Fuchs) przeprowadzili kurs udzielania pierwszej pomocy na fantomie noworodka oraz osoby dorosłej. Zainteresowani seniorzy mieli możliwość dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (Karolina Glonek, Natalia Kowalska - studentki drugiego roku studiów licencjackich na kierunku położnictwo) oraz pomiaru glikemii (Marlena Jakubczyk, Paulina Kaczmarczyk- studentki pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku położnictwo).

Pracownicy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii  WNoZ (mgr Agata Grzyb - asystent, mgr Monika Koralewska - wykładowca) oraz mgr Agata Golba (studium doktoranckie) przygotowali dla zainteresowanych seniorów ćwiczenia aktywizujące, kształtujące prawidłową postawę ciała oraz zajęcia fitness.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]