Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji, I miejsce i puchar V Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej „Sim Challenge 2017” zdobył zespół z Lublina. Drugie miejsce przypadło studentom z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzecie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi. Tuż za podium uplasowała się drużyna ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - gospodarza zawodów.

 

Zawody odbywały się 18-19 maja br. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. Studenci musieli zmierzyć się z wieloma ciekawymi zadaniami. Dzięki pomocy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, możliwe było przeprowadzenie symulacji wypadku w kopalni. W jego wyniku poszkodowanych zostało trzech górników. Ratownicy wydostali ich z wyrobiska i przenieśli do bazy akcji ratowniczej, gdzie do akcji wkroczyli zawodnicy. Zadanie pod tytułem „Hajer przodowy” było największym zaskoczeniem dla drużyn, które wysoko oceniły realizm i niecodzienny scenariusz symulacji.

Kolejne zadanie o nazwie „Frela” dotyczyło pacjentki, która doznała odklejenia łożyska i wymagała podjęcia szybkich działań przez uczestników zawodów.

W konkurencji o nazwie „Gryfny bajtel” zawodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu neonatologii.

Bohater zadania pt. „Hertzklekoty”  doznał  z kolei skomplikowanych powikłań sercowo-naczyniowych, których leczenia musiały podjąć się drużyny.

Kolejna konkurencja odbywała się w poradni POZ, gdzie zawodnicy wcielili się w zespół lekarzy, do którego z umówioną wizytą przyszedł pacjent.  Następujące po sobie zdarzenia związane z niektórymi realiami ochrony zdrowia, jak również niespodziewana informacja o wypadku brata pacjenta stały się tłem ww. zadania o nazwie  „Nie nerwuj hanysa”.

Jedną z konkurencji był także wypadek masowy „Haja na szychcie”.
W wielorodzinnym familoku doszło do wybuchu i katastrofy budowlanej. Zawodnicy musieli udzielić pomocy kilkunastu poszkodowanym. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Co ciekawe wszystkie zadania były ze sobą powiązane tematycznie i tworzyły historię śląskiej rodziny – górnika Ernesta, jego ciężarnej żony, ojca i brata.

W sumie w zawodach wzięło udział 10 zespołów z uczelni medycznych z całego kraju. Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę na zawodach w Paryżu, które odbędą się w czerwcu br.

Gratulujemy!

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]