Konkurs

Decyzją Kierowników Katedr Biochemii, m.in. dzięki dobrym wynikom reprezentacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w poprzednich edycjach konkursu, w tym roku organizatorem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej „Superhelisa” jest Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Zmagania studentów odbędą się  w dniach 19-20 maja  br. na terenie naszej Uczelni.

Konkurs ten jest skierowany do studentów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych. Każdy Wydział Lekarski ma prawo wystawić trzyosobową drużynę, która będzie go reprezentować w czasie finału Konkursu.

W tym roku, w Katowicach będą gościć reprezentacje Wydziałów Lekarskich następujących uczelni:
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Pomorski Uniwersytet Medyczny,
- Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
- Uniwersytet Rzeszowski,
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


W konkursie uczestniczyć będzie 27 studentów wyłonionych w drodze eliminacji uczelnianych, z czego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będą reprezentować dwie drużyny – Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Wszystkim studentom życzymy powodzenia

 
[Przesłano przez: Justyna Skolik]