Pielęgniarki
Szanowne Pielęgniarki
Szanowne Położne
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Międzynarodowego Dnia Położnej, pragnę złożyć wyrazy najwyższego szacunku i uznania za podejmowany codziennie trud służenia chorym. Państwa praca wymaga wiele wyrzeczeń i poświęcenia. Przyjmujecie na siebie ogromną odpowiedzialność pochylając się każdego dnia nad łóżkami potrzebujących, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.
Życzę, aby Państwa praca łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.
 
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 
[Przesłno przez: Anna Chomik]