Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczących I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Chirurgii Szczękowo- Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej która odbędzie się 29 marca w Katowicach- Ligocie.

[Przesłano przez: Dorota Łyko]

 

Strona Konferencji