Baner

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym posadowione są jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii; Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej; Oddział Kliniczny Kardiologii;  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii; Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych - znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii szpitali kardiochirurgicznych i kardiologicznych tygodnika "Wprost”. 

„Zajęliśmy to zaszczytne miejsce dzięki ciężkiej, wymagającej, ofiarnej pracy wszystkich. Gdyby nie Zespół, który razem tworzymy, na wszystkich szczeblach, ten sukces nie byłby możliwy” – mówi kierownik  Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca - prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Drugim najlepszym szpitalem kardiochirurgicznym uznano SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca. Szpital uzyskał też I miejsce w angioplastyce w ostrych zespołach wieńcowych, I miejsce w implantacji stymulatorów serca i III miejsce w kardiologii Inwazyjnej.

Z kolei Śląskie Centrum Chorób Serca jest na I miejscu w kategorii wykonanych przeszczepów, angioplastyce, kardiologii inwazyjnej i implantacji kardiowerterów-defibrylatorów.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]