Wręczenie

3 maja 2017 r. z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, odznaczony Orderem Orła Białego został prof. dr hab. n. med. Mieczysław Rajmund Chorąży.

Prof. Mieczysław Chorąży to wybitny uczony, twórca polskiej szkoły biologii nowotworów, doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 Jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 wspólnie z Kazimierzem Duxem książki pt. Wstęp do biologii nowotworów. Oprócz tego opublikował ponad 120 artykułów i monografii, w dużej części anglojęzycznych. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Współpracował od lat siedemdziesiątych XX wieku z National Cancer Institute z Bethesda w USA, prowadząc prace nad genetyką raka płuc.

Walczył w Powstaniu Warszawskim, za działalność w czasie wojny odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Gratulujemy!

Zdj. Krzysztof Sitkowski KPRP, www.prezydent.pl
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]