21 kwietnia 2017 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia 7 dyplomów doktorom habilitowanym oraz 43 dyplomów doktorom nauk medycznych, potwierdzających uzyskanie w 2016 r. stopni naukowych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziekan Wydziału prof. dr hab n. med. Maciej Misiołek wręczył 5 doktorom listy gratulacyjne za wyróżnione rozprawy doktorskie.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrza Katarzyna Dzióba, Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej mgr Renata Wrońska, Władze Wydziału oraz bliscy i rodziny promowanych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]