7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyło się uroczyste Dyplomatorium połączone z wręczeniem Prawa Wykonywania Zawodu absolwentom kierunku farmacja.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka - Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach, dr Piotr Brukiewicz - Prezes  Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Andrzej Bednarz, mgr Krzysztof Majka i mgr Zdzisław Gawroński - Wiceprezesi Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Beata Konieczny, mgr inż. Lech Wróblewski i mgr Włodzimierz Wdowski - przedstawiciele Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Magdalena Baścik - Prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pani Małgorzata Ziółkowska - Dyrektor Oddziału INTER Katowice, Władze Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.

Gratulacje z okazji ukończenia studiów i życzenia dalszych sukcesów złożyła absolwentom  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, następnie głos zabrali: prof. dr. hab. n. farm. Stanisław Boryczka, dr. Piotr Brukiewicz oraz mgr Magdalena Baścik, Opiekun Młodej Farmacji Sosnowiec - dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, a także przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Po złożeniu uroczystego ślubowania absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów oraz Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. n. farm. Ewy Oziminy Kamińskiej z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii pt. „Acetylowane sacharydy – efektywne stabilizatory amorficznych substancji aktywnych”.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]