Nekrolog

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zmarła
prof. dr hab. n. med. Danuta Rożniecka-Rościszewska

emerytowany Kierownik II Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

wybitny uczony uznany w kraju i za granicą, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni
i regionu w zakresie mikrobiologii i neurologii.

Była między innymi członkiem Komisji do Badań nad Padaczką Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Oddziału Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej,
a także zespołu oceniającego prace programów resortowych
w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie.

W uznaniu zasług uhonorowana została m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL oraz Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”.

Żegnamy szlachetnego, prawego i dobrego człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież akademicką.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej składają:
Rektor, Senat
i Społeczność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę 19 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w  Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej w Będkowicach (woj. małopolskie), gmina Wielka Wieś, ul. Okupniki 3, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Będkowicach.

 
[Przesłano przez: Katarzyna Mika]