kondolencje

Jerzy Vetulani urodził się w 1936 r. w Krakowie. Był psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem, profesorem nauk przyrodniczych i członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Był autorem kilkuset prac badawczych, w tym współtwórcą hipotezy beta down-regulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również tytuły doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Był członkiem honorowym Indian Academy of Neurosciences i Oxford Neurological Society.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]