Pracownicy i studenci Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wzięli udział w święcie żywności i kulinariów, które odbyło się 18 i 19 marca 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na stanowisku Uczelni uczestnicy wydarzenia mieli możliwość dokonania analizy masy  ciała, następnie uzyskania porad dietetycznych. Studenci kierunku dietetyka prezentowali ile cukru zawierają produkty spożywcze w tym także produkty „dietetyczne”. Pracownicy Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia prezentowali zasady zarządzania swoim ryzykiem zdrowotnym, w tym zasady  postępowania z żywnością, tj. jej przechowywania i  obróbki.  Udział w wydarzeniu, ze względu na ogromne  zainteresowanie mieszkańców śląska był doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Uczelni, w szczególności kierunków oferowanych przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu.  


[Przesłano przez: Justyna Skolik]