Baner

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, iż w bieżącym roku akademickim Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obchodzi Jubileusz 45-lecia swojego istnienia.

Każdy – a przede wszystkim ten szczególny – Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi, usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów. Usposabia także do snucia planów na nadchodzącą przyszłość.

Dzisiejszy Jubilat ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim ośrodkiem, który wykształcił ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym i placówkom naukowym w całym kraju.

Jubileusz ten stwarza wewnętrzną potrzebę  odświeżenia i utrwalenia nierozerwalnych więzi łączących Absolwentów z ich macierzystym Wydziałem. W tym szczególnym dniu chętnie wracają Oni do swojej Uczelni, nie tylko myślami. Tu bowiem pozostawili najlepsze lata swojego życia, zdobyli wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe, nierzadko uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe i nawiązali trwałe przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu.

Uświetnieniem obchodów 45-Lecia naszego Wydziału będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”, której wysoki poziom merytoryczny gwarantować będą Wykładowcy o najwyższym autorytecie naukowym.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż nadchodząca Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, ale i chwilą nostalgicznych wspomnień Absolwentów Wydziału.

Miejscem Konferencji, która zaplanowana jest na dzień 21 kwietnia 2017 roku, będzie nowoczesny, na miarę XXI wieku, kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 8.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w organizowanych Obchodach Jubileuszu naszego Wydziału. Obecność wszystkich Państwa, naszych Przyjaciół i jednocześnie Dostojnych Gości, podniesie rangę organizowanego Przedsięwzięcia, pozwalając dzielić radość z dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie – stwarzając sposobność spędzenia wspaniałych, niezapomnianych chwil w gronie przyjaciół.

Gorąco wszystkich Państwa zapraszam.

Z serdecznymi pozdrowieniami i wiarą w spotkanie już niebawem,

prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

szczegóły: http://konferencjafarmacja45.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]