Logo projektu

1 listopada 2016 r. rozpoczął się projekt „Educational Network in Ocular Drug Delivery and Therapeutics – OcuTher” realizowany w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) programu HORYZONT 2020.

W projekcie OcuTher, koordynowanym przez Finlandię, uczestniczy 9 instytucji z pięciu krajów europejskich oraz dodatkowo 10 partnerów, wśród których jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM jest prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Sieć OcuTher oferuje wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze, które będą realizowane przez początkujących naukowców, przyjmowanych na staże w poszczególnych instytucjach. Głównym celem projektu OcuTher będzie wspieranie rozwoju terapii oka oraz edukacja i szkolenie doktorantów, którzy uzyskają wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie.

Oferta staży zagranicznych dla 15 młodych naukowców znajduje się na stronie projektu w zakładce Vacancies: www.ocuther.eu/en/vacancies. Nabór wniosków aplikacyjnych został przedłużony do 5 lutego 2017 r.

 

[Przesłano przez: Patrycja Obłój]