Prof. Jarosław Markowski

W dniu 16.12.2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się  XXIII Walne i IX Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Członkiem Zarządu PSB został prof. dr hab. n. med. Jan Pilch - emerytowany profesor Kliniki Laryngologii SUM.

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów zrzesza lekarzy, inżynierów i biologów zajmujących się problematyką biomateriałów w medycynie. Promuje badania w dziedzinie biomateriałów, wydaje czasopismo „Inżynieria Biomateriałów/Engineering of Biomaterials”, organizuje konferencje naukowe poświęcone zagadnieniu produkcji i zastosowania biomateriałów.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu interdyscyplinarnych stosunków partnerskich  i wspólne realizowanie projektów i inicjatyw służących rozwojowi wiedzy o materiałach w medycynie, ich promowaniu i zastosowaniu w praktyce.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]