Laury Umiejętności

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od 25 lat, w wyrazie wdzięczności – przyznała odznaczenia ludziom, których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku.

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji uhonorowała po raz kolejny pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii nauka i innowacyjność wyróżniony został prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ponadto Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii nauka i innowacyjność została uhonorowana Pani prof. dr hab. n. med. Halina Woś, emerytowany wieloletni  Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach a Platynowym  Laurem Umiejętności i Kompetencji uhonorowany został Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach -  prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K.Gibińskiego w Katowicach, Rektor Uczelni w latach 1990-96.

Gratulujemy Laureatom!!!

 
[Przesłano przez: J.Skolik]