Tasiemka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prof. dr hab. Aleksandra Koja

 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999,
współzałożyciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i jej pierwszego Przewodniczącego,

profesora nauk przyrodniczych, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców
w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej

łączymy się w smutku

z Rektorem, Senatem i całą Społecznością Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 [Przesłano przez: Sylwia Korpys]