Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Konferencja

10 grudnia 2016 w Domu Lekarza w Katowicach odbyła się konferencja spojrzenie z różnych stron na medycynę opartą na dowodach naukowych (EBM – evidence based medicine), której pomysłodawcą  był dr n. med. Krzysztof Siemianowicz, członek Komisji ds. Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej  i starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a patronem honorowym prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr n. med. Jacek Kozakiewicz. Kierownikiem naukowym konferencji był Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med.  Jan Duława.

 Część wykładowa rozpoczęła się od prezentacji video wykładu Idea, koncepcja i historia EBM prof. dr. n. med. Romana Jaeschke, dyrektora ds. Rozwoju Polskiego Instytutu EBM, który nie mógł osobiście uczestniczyć w konferencji. Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, Kierownik Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego wykład Rola EBM w farmakologii i farmacji – nowoczesne planowanie i prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych nowych leków w bardzo ciekawy, a jednocześnie przystępny sposób przybliżył słuchaczom trudne i złożone zagadnienia, których znaczenia często sobie nie uświadamiamy. W kolejnym wykładzie dr n. med. Leszek Jagodziński, przewodniczący Komisji ds. kontaktów z NFZ Okręgowej Rady Lekarskiej, a jednocześnie przedstawiciel izb lekarskich woj. śląskiego uczestniczący w posiedzeniach Oddziału Śląskiego NFZ, omówił temat EBM a zarządzanie ochroną zdrowia i jej finansowaniem”. W swoim wykładzie dr Jagodziński dużo miejsca poświęcił ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce i licznym zmianom aktów prawnych towarzyszących temu procesowi oraz miejscu, które EBM powinna zajmować w tych procesach.

W drugiej części konferencji miała miejsce dyskusja panelowa „Miejsce EBM w codziennej praktyce lekarskiej – spojrzenie z perspektywy doświadczonego klinicysty”, w której udział wzięli wybitni lekarze i naukowcy, konsultanci wojewódzcy, przewodniczący oddziałów śląskich lekarskich towarzystw naukowych, zaproszeni wykładowcy oraz  prezes Okręgowej Rady Lekarskiej : prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, prof. dr hab. n. med. Jan Duława, prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, dr n. med. Leszek Jagodziński, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz, prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek. Po krótkim wprowadzeniu będącym uzupełnieniem wykładu profesora Romana Jaeschke, prof. dr hab. n. med. Jan Duława poprowadził dyskusje panelową. Jej tematem przewodnim była kwestia czy EBM może zastąpić doświadczenie lekarskie i odwrotnie – czy doświadczenie lekarskie może zastąpić EBM. Poruszono także kwestie dotyczące specyfiki specjalności zabiegowych. Podkreślono m.in. znaczenie EBM w pediatrii wskazując, że jest to narzędzie mające swoje miejsce w codziennej praktyce lekarskiej. Profesor Lampe i profesor Witek podkreślali rolę EBM w swoich specjalnościach, jednocześnie zwracając uwagę na kwestie nachodzących na siebie kompetencji w specjalnościach zabiegowych. Bardzo istotny problem poruszyła profesor Olejek - kwestię lekarza stojącego pomiędzy wytycznymi EBM a żądaniami pacjentów. Problem ten przedstawiła na przykładzie porodów silami natury i cięć cesarskich. Profesor Cieślar zwrócił uwagę na fakt, że nie wszystkie specjalności lekarskie mogą korzystać w pełni z narzędzi badawczych najwyżej ocenianych przez EBM. Jako przykład podał balneoterapię, w której bardzo trudno wykonać randomizowane badania z grupą kontrolną. Ożywioną dyskusję wywołały kwestie poruszone w wykładzie dr Jagodzińskiego dotyczące niektórych badań profilaktycznych, ich efektów, skuteczności, poniesionych nakładów i społecznych oczekiwań. Ilustracją tej kwestii były dane dotyczące oceny skuteczności profilaktycznej mammografii i wynikająca stąd decyzja rządu Szwajcarii o zaprzestaniu finansowania takich programów.

Profesor Markowski, przewodniczący Komisji ds. Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej, która była współorganizatorem konferencji, zwrócił uwagę, na 3 artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej. Artykuł 56 stwierdza m.in. że powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy, a artykuł 57 zabrania lekarzowi posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo. Z kolei artykuł 45 określa zasady prowadzenia eksperymentów medycznych. Profesor Markowski podkreślił fakt, że gdy 25 lat temu tworzono obecny Kodeks Etyki Lekarskiej, (na sali byli obecni dwaj z szerokiego grona jego współtwórców: dr n. med. Stanisław Wencelis, wieloletni przewodniczący Komisji ds. Etyki ORL i dr n. med. Jacek Kozakiewicz) EBM dopiero powstawał w Kanadzie. Już wtedy polscy twórcy Kodeksu Etyki Lekarskiej dalekowzrocznie przewidzieli miejsce i znaczenie EBM w medycynie, czego dowodem są wspomniane 3 artykuły KEL. Profesor Markowski podkreślił także fakt, że od wielu lat Katedra Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi dla studentów VI roku medycyny zajęcia z przedmiotu EBM, a Śląska Izba Lekarska prowadziła dla lekarzy szkolenia z EBM. Zaproszeni paneliści dodali, że wykłady z EBM są także w programach kursów specjalizacyjnych z ich dziedzin. Ostatnią częścią konferencji była ożywiona dyskusja wywołana pytaniami zadawanymi przez słuchaczy.

W trakcie dyskusji podnoszono też, że nadmierna presja oczekiwań ze strony pacjentów, znajdujących się pod coraz większym wpływem reklamy i różnych „cudownych uzdrawiaczy”, przy jednoczesnej ogromnej odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej lekarzy, skłania tych ostatnich niejednokrotnie do tzw. medycyny defensywnej, skoncentrowanej przede wszystkim na minimalizowaniu ryzyka. A przecież zdarzeń niepożądanych czy powikłań nie sposób uniknąć, nie tylko w przypadkach wielochorobowości czy skomplikowanych zabiegów operacyjnych. W podsumowaniu dyskusji prezes Śląskiej Izby Lekarskiej zaproponował by zagadnienia dotyczące EBM systematycznie wprowadzać do programów konferencji i kongresów poszczególnych specjalności medycznych. Zwrócił też uwagę, iż dla rzetelnego wypełniania zadań lekarze powinni kierować się zarówno współczesną wiedzą medyczną, jak i swoim sumieniem, z uwzględnieniem nabytego doświadczenia.

materiał opracował
dr n. med. Krzysztof Siemianowicz

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.