Zebranie Rady

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powołał dziesięcioosobową Społeczną Radę Gospodarczą, w skład której wszedł prof. dr hab. nauk med. Władysław Pierzchała, wieloletni  kierownik Katedry  i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Rada ma za zadanie wypracować jak najlepsze propozycje służące rozwojowi gospodarki regionu w ramach rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego.

Do zadań Rady należeć będzie: współpraca i wymiana informacji ze środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie; opiniowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w województwie śląskim; dokonywanie oceny zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym; przedstawianie sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych w województwie śląskim; przedstawianie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, stanowiska w sprawach związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną województwa.

Źródło i zdjęcie: www.katowice.uw.gov.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]