2 grudnia 2016 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło się dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:  Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. Damian Czyżewski, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz władze Wydziału, prof. dr hab. Bogna Drozdzowska – jako przedstawicielka nauczycieli akademickich, absolwenci i ich rodziny.

Nagrody dla najlepszych studentów otrzymali: Łukasz Malinowski z kierunku lekarskiego i Anna Kluska z kierunku lekarsko-dentystycznego.

Wykład pt. „Wykorzystanie współczesnych technik komputerowych w chirurgii stomatologicznej
 i implantacji” wygłosił  dr hab. Tadeusz Morawiec.

Następnie absolwenci złożyli przysięgę lekarską i odebrali dyplomy.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]