Postanowienie

16 grudnia 2016 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkudziesięciu działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Wśród odznaczonych znalazł się prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach  SUM.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

Dotąd w całym kraju wręczono blisko tysiąc dziewięćset odznaczeń działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956–1989, w województwie śląskim ponad trzysta.

Gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

Biogramy