Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 

Od dnia 14 grudnia 2016 r., zgodnie z decyzją Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pełniącym obowiązki  Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach został Pan Ireneusz Ryszkiel.

 

Pan Ireneusz Ryszkiel ukończył studia medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia podyplomowe z Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz posiada specjalizację ze Zdrowia Publicznego.

Poprzednio sprawował m.in. funkcję Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmował się m.in. prowadzeniem spraw związanych z restrukturyzacją podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami, organizował proces specjalizacji kadr medycznych w zakresie kształcenia podyplomowego, oraz nadzorował i przeprowadzał kontrole podmiotów leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy. Ostatnio był zatrudniony na stanowisku  Lekarza Naczelnego SPSK nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu SUM w Katowicach.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182), zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]