Konferencja Rektorów

9 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), któremu przewodniczył JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

 W spotkaniu wzięli udział  Rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego oraz zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula, Sekretarz Województwa Śląskiego Aneta Moczkowska, Dr hab. n. med. Prof. UŚ Michał Daszykowski -  Prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Krystian Wita -  zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca, dr n. med. Dariusz Jorg - Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz mgr Barbara Jarzębska - kierownik Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM.

Obrady otworzyły wystąpienia Wiceprezydenta Miasta Katowice Bogumiła Sobuli i Sekretarz Województwa Śląskiego Anety Moczkowskiej.

Dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski w trakcie posiedzenia omówił kwestię algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych, a prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk -  Rektor Politechniki Śląskiej - temat kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Następnie prof. dr hab. Wiesław Banyś – członek zarządu European University Association, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, przybliżył temat aktualnych problemów w szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas posiedzenia poruszony został także temat projektu Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed, który przedstawił prof. dr hab. n. med. Krystian Wita.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]