Dyplom

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został wyróżniony w rankingu TOP 10 IX edycji konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia - PRODOK 2016”

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]