19 listopada 2016 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 odbyła się VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekraskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM.

Było to już szóste spotkanie naukowe, podczas którego zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez studentów wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych oraz lekarzy stażystów. Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie: Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM dr hab. n. med. Erita Filipek, Opiekun SKN Okulistyki Katedry Okulistyki SUM dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n. med. Mariola Dorecka i dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska.

Wykład inauguracyjny na temat wyników leczenia zaćmy wikłającej u dzieci wygłosiła dr hab. n. med. Erita Filipek. Prace naukowe przedstawione podczas Konferencji dotyczyły: nieswoistych objawów chłoniaków oczodołu, zwyrodnienia plamki siatkówki związanego z wiekiem, oceny kątów przesączania przedniej komory i pachymetrii przy użyciu OCT, wpływu natężenia światła na widzenie barwne, oceny widzenia barwnego u pacjentów z zaćmą przed zabiegiem operacyjnym, oceny świadomości chorych na cukrzycę o retinopatii cukrzycowej, a także poziomu wiedzy dorosłych mieszkańców Górnego Śląska na temat jaskry. Podjęty został również temat występowania zeza ukrytego wśród studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz częstości dolegliwości ze strony spojówek w zależności od obecności wady wzroku i stosowanej korekcji. Prace naukowe dotyczyły  także zasad prawidłowego dbania o wzrok, wpływu urządzeń elektronicznych na dolegliwości ze strony narządu wzroku i występowania zespołu oka komputerowego.

Udział w Komitecie Honorowym Konferencji wziął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

/Natalia Argier
prezes SKN Okulistyki SUM w Katowicach/

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]