GCM baner

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca, w wyniku kolejnej wizyty akredytacyjnej, utrzymał status Szpitala Akredytowanego przyznawany przez Ministra Zdrowia.

Zespół wizytatorów z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 26-28 października br. dokonał oceny stopnia spełnienia wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych. W wyniku tego przeglądu Górnośląskie Centrum Medyczne  uzyskało ocenę wynoszącą 88% możliwej do uzyskania liczby punktów. Jest to wynik plasujący placówkę w ścisłej czołówce Szpitali Klinicznych.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]