28 października br. w Auli im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Zajęcia rozpoczęło 65 słuchaczy.

Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Alicja Grzanka, a także koordynatorzy Uniwersytetów Licealisty: Wydziału w Katowicach -  dr hab. n. med. Tomasz Francuz i w Zabrzu -  dr hab.  n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka. Obecni byli także przedstawiciele nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia w ramach Uniwersytetu Licealisty.

Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekanów Wydziałów, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Wykorzystanie technik komputerowych w chirurgii stomatologicznej i implantologii” dr hab. n. med. Tadeusza Morawca.

 Po zakończeniu oficjalnej uroczystości licealiści zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]