13 października 2016 r. w Auli A-3 im. prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji dziewięćdziesięciu nowo przyjętych studentów programu anglojęzycznego.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda oraz Prodziekan dr hab. n. med. Marek Waluga.

Wykład inauguracyjny pt. „Too little or too much? Foetal programming of civilization diseases” wygłosiła dr hab. n. med. Maria Kalina.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]