W dniu 21 października 2016 r. w auli A-3 im. Prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów studiów drugiego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. W uroczystości udział wzięli Dziekan Wydziału prof. dr hab. n med. Jan Duława, Prodziekan dr hab. n med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr hab. n med. Michał Holecki oraz zaproszeni goście: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Anna Janik, Prezes Zarządu INTER POLSKA Janusz Szulik, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny.

Uroczysty wykład pt. „Profilaktyka zdrowotna w różnych okresach życia kobiet” wygłosiła prof. dr hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Dyplomy ukończenia studiów wręczono 133 absolwentom studiów drugiego stopnia na kierunkach:  pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. Podczas uroczystości nagrodę za działalność organizacyjną, społeczną i naukową przyznaną przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego otrzymała Pani mgr Agata Grzyb, absolwentka fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.  

Samorząd Studencki Wydziału przyznał dyplomy uznania za wieloletnią i aktywną działalność w organach Samorządu Studenckiego dla mgr Agaty Grzyb, mgr Martyny Gruszki, mgr Agaty Gołby, mgr Moniki Klimek.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]