W dniach 21-23 października 2016 roku Samorząd Studencki SUM po raz kolejny miał okazję być gospodarzem obrad Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, na które zaproszone były Samorządy Studenckie wszystkich Uniwersytetów Medycznych w Polsce. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach odwiedzili przedstawiciele studentów z dziesięciu miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz z Wrocławia. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor ds. Studentów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Pierwszym punktem konferencji była debata z kandydatami na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje sylwetki zaprezentowali: Mateusz Kuliński, Dawid Knara, Tomasz Tokarski oraz Piotr Wodok. Kandydaci mieli możliwość przedstawienia swojego programu oraz dyskusji o problemach studentów Uczelni Medycznych.

Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy współpracy z KRAUM, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz problemy dydaktyczne Uczelni Medycznych. Samorządowcy zaproponowali między innymi ujednolicenie kryteriów dotyczących przyznawania miejsc stażowych dla absolwentów kierunków lekarskich.

LXVIII Konferencja KWSM była świetną okazją do zapoznania się z bieżącymi sprawami Uczelni Medycznych z całego kraju, wymiany doświadczeń oraz do integracji medycznego środowiska studenckiego.

Zuzanna Sołtysiak
Zastępca Przewodniczącej
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]