Gratulacje

W dniu 20 października 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, związane z obchodami Jubileuszu 20-lecia kształcenia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim na Wydziale Lekarskim w Katowicach.

Na uroczystość przybyli m.in.: Konsul z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie – Aaron Luster, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Barbara Daniel, Skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie – Wojciech Marquardt, Zastępca Sekretarza Śląskiej Izby Lekarskiej – dr Danuta Korniak, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – dr hab. n. med. Rakesh Jalali, Prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, Koordynatorzy Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – dr Magdalena Kubler i mgr Piotr Cuger, Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, Prof. Stanisław Woś, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz, Prorektor ds. Klinicznych SUM – dr hab. n. med. Damian Czyżewski, przedstawiciele Hope Medical Institute w Wirginii, USA -  Mahendra Patel i Jerry Jacob, dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni  oraz innych  instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy  Liceów Ogólnokształcących oraz studenci i pracownicy Uczelni.

Uroczystość prowadzili – Pani Prorektor ds. Studiów i Studentów  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach – Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda.

Pani Prorektor w swoim przemówieniu przytaczała dane dotyczące kształcenia studentów w Uczelniach Medycznych w Polsce oraz w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz mówiła o potrzebie dalszego rozwoju współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Po przemówieniu Pani Prorektor, goście obejrzeli film przedstawiający studia na kierunku lekarskim w języku angielskim, życie studenckie zagranicznych studentów oraz ich wypowiedzi na temat SUM.

Następnie głos zabrali Pan Profesor Eugeniusz Kucharz oraz Pan Profesor Władysław Pierzchała, którzy w swoich wystąpieniach wspominali początki kierunku, jego historię i rozwój, a także trudności, wyzwania oraz chwile satysfakcji, które napotykali podczas jego tworzenia i pierwszych lat  funkcjonowania.

Podczas uroczystości głos zabrały również Pani Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani dr Danuta Korniak – Zastępca Sekretarza Śląskiej Izby Lekarskiej, która odczytała list od Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej – dr. Jacka Kozakiewicza.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie przedstawicieli Hope Medical Institute – Mahendry Patela oraz Jerry’ego Jacoba  - którzy wspominali przebieg 20 lat współpracy Instytutu z Wydziałem Lekarskim w Katowicach, a także podzielili się swoją perspektywą, z której patrzą nie tylko na rozwój Wydziału i Uczelni, ale też miasta i całego regionu, które przez 20 lat stały się ośrodkiem akademickim o światowym standardzie. Po przemówieniu, wręczyli dyplomy Hope Medical Institute Prof. Joannie Lewin-Kowalik, Prof. Janowi Duławie, Prof. Eugeniuszowi Kucharzowi, Prof. Stanisławowi Wosiowi, oraz  Prof. Władysławowi Pierzchale.

Następnie głos zabrali: przewodniczący Student Government Association – Naji Elamin oraz przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach – Barbara Tarsa, oraz absolwenci kierunku, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali swoje wypowiedzi w formie nagrania, które zaprezentowano podczas uroczystości.

Na ręce JM Rektora SUM spłynęły liczne listy gratulacyjne od osób, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, za które społeczność akademicka serdecznie dziękuje.  


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]