Operacja

Podczas uroczystej  inauguracji jubileuszowego XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego decyzją Zarządu Głównego PTK nagrodę w kategorii: prace oryginalne w dziedzinie nauki kliniczne otrzymał dr n. med. Grzegorz Smolka za pracę „Przezskórne zamykanie przecieków okołozastawkowych okluderem PLD – rejestr prospektywny”.

Dr n. med. Grzegorz Smolka z Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, mieszczącej się w SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca, jest specjalistą kardiologiem, autorem licznych prac naukowych, członkiem wielu Towarzystw Naukowych. Główny badacz i współwykonawca w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących farmakoterapii choroby wieńcowej, leczenia inwazyjnego przewlekłej choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych. Dr Grzegorz Smolka oprócz wykonywania wszelkiego typu interwencji w obrębie naczyń wieńcowych rozwinął w latach 2002 – 2009 nowe metody leczenia interwencyjnego strukturalnych chorób serca, takich jak wrodzone i nabyte nieprawidłowe połączenia ewnątrzsercowe oraz nieoperacyjne przypadki ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej. Jest również aktywnym członkiem zespołu wykonującego przezskórne implantacje sztucznej zastawki aortalnej. Jest zaangażowany zarówno w upowszechnianie, jak i doskonalenie interwencyjnych metod zmniejszania ryzyka udarów ośrodkowego układu nerwowego u chorych z migotaniem przedsionków (zamykanie uszka lewego przedsionka serca). Autorskim programem dr Smolki jest jednak opracowana przez niego metoda przezskórnego leczenia przecieków wokół protez zastawkowych serca. Technika ta, równolegle rozwijana w kilku ośrodkach na świecie, stała się obecnie uznanym postępowaniem terapeutycznym, a prace dr Smolki są cytowane w większości literatury poświęconej temu zagadnieniu.

Gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]