Dyplom

Zespół Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w składzie: lek. Katarzyna Walkiewicz,  dr n. med. Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak, dr n. med. Edyta Fatyga, Monika Gętek, Paweł Kozieł, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, dr hab. n. med. Teresa Kokot, dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, zdobył II miejsce za opublikowaną na łamach Family Medicine & Primary Care Review w 2015 r. pracę pt.: „Zaburzenia poznawcze u osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem poziomu hemoglobiny i witaminy B12 – doniesienie wstępne”

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 września  2016 roku we Wrocławiu w trakcie V Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Nagrodę odebrała lek. Katarzyna Walkiewicz, rezydentka w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób  Wewnętrznych w Bytomiu i studentka IV roku Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]