Prof. Andrzej Więcek

Profesor Andrzej Więcek został Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Podczas ceremonii otwarcia XII Zjazdu Towarzystwa honorową plakietę wręczyła mu Prezes PTN Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik wraz z przewodniczącym zjazdu Prof. dr. hab. n. med. Michałem Nowickim.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek jest  kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ERA-EDTA, którego wcześniej był sekretarzem i skarbnikiem, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie. 

W latach 1989-1998 był Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, następnie do 2004 r. Członkiem Zarządu tego Towarzystwa.
W latach 2004-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie -  do 2010 r. - Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]